ایران کشوری نیست که آن را ناامن کرد و خود امن ماند

امام جمعه خیرآباد گفت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند ایران همچون کشورهای دیگر نیست که بتوان در آن ایجاد ناامنی کرد و خود امن بود بلکه جواب این اقدام را قاطع و محکم و خشن خواهیم داد.

ادامه خواندن “ایران کشوری نیست که آن را ناامن کرد و خود امن ماند”