عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه همیشه به هاشمی رفسنجانی و اندیشه وی نیازمند هستیم، افزود: اینکه فردی سفره ای پهن کند و مهمانانی را دعوت کند بعد صاحب سفره را بیرون کنیم کار درستی نیست.