رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: ۲۲ بهمن امسال از جهات مختلف دارای اهمیت بسیار ویژه ای است که باید همه مسائل را در نظر بگیریم و از سوی دیگر مشکلی نیز برای مردم به وجود نیاید.