معاون توسعه روستائی رئیس جمهور گفت: به روستائیان و عشایر استان تهران وامی با سود ۶درصد پرداخت می شود و تسهیلات ویژه دیگری نیز در نظر گرفته شده است که نمونه آن سه سال معافیت از پرداخت قسط بوده و یا اینکه زمین و ادوات کشاورزی نیز به عنوان آورده محسوب می شود.  

بریتانیا و اتحادیه اروپا بعد از برگزاری ۵ دور مذاکره برای جدایی لندن از بروکسل، بخشی از شرایط یکدیگر را پذیرفته ولی همچنان در مسائل متعدد اختلاف نظر دارند که در مذاکرات سال ۲۰۱۸ باید به تصمیمات نهایی دست یابند.  

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: اینکه عده‌ای می‌گویند چون بیشترین تحقیق و تفحص از سال ۹۲ به بعد بوده است پس سیاسی کاری صورت گرفته است، درست نیست؛ تمرکز بر سال ۹۲ تا ۹۵ بود زیرا عمده تخلفات صندوق ذخیره در این سال‌ها اتفاق افتاده است.  

به دنبال افشای نقشه پایگاه‌های نظامی آمریکا توسط یک نرم‌افزار تلفن همراه، پایگاه خبری اسپوتنیک طی گزارشی اقدام به انتشار فهرستی از پایگاه‌های نظامی آمریکا کرد که واشنگتن سعی در مخفی نگه‌داشتن آنها دارد.  

دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی با اشاره به زمانی که کودکان می‌توانند زبان دوم بیاموزند، گفت: یادگیری زبان مستلزم انواع گوناگونی از معلومات و محاسبات است که با ساختارهای مغزی متفاوتی حمایت می‌شود.