راهپیمایی ۲۳ بهمن به صورت همزمان در سه نقطه شهرستان ورامین برگزار شد